not an
incubator
but an
EXCUBATOR

How
it
WORKS

The Creative Plot arbetar för att:

Främja innovation och entreprenörskap inom kultursektorn och den kreativa näringen

Öka antalet organisationer inom området som är ekonomiskt livskraftiga och hållbara på lång sikt

Öka antalet
individer som arbetar och försörjer sig inom området

Hjälpa kultursektorn & den kreativa näringen att bli mer självförsörjande och konkurrenskraftiga på nationell och internationell nivå

Öka kunskapen om och förståelsen för hur kultursektorn och den kreativa näringen bidrar till samhället och dess ekonomi

Överbrygga mellan akademin, världen, näringsliv och den kreativa sektorn  uppmuntra till nya sätt att arbeta över gränserna

Om du vill vara vara med, få hjälp eller hjälpa till med detta hör gärna av dig till oss!

kontakta oss

Rules
of
Engagement

Vi har några regler eller snarare guidelines att sträva mot för oss som vill vara part of the plot

 • REGEL #1:

  Följ dina värderingar

 • REGEL #2:

  Var snäll

 • REGEL #3:

  Alla bryr sig om plotten

 • REGEL #4:

  Medskapa

 • REGEL #5:

  Tar du del av mentorskap är du mentor

more
about
us

Vårt team består av några få personer med olika kompetens och specialiteter inom kultur och utveckling. Men vårt nätverk består av massor med personer med mer och även djupare kompetens. The Creative Plots mål är att vi som befinner oss inom kultursektorn ska kunna leva på vårt skapande. Vi tycker att kultursektorn bör ta kontroll över det vi erbjuder och är bra på och visar vilket värde det tillför innan andra branscher börjar definiera det åt oss. Det blir då viktigt att vi stärker varandra för att skapa genomförbara och lämpliga affärsmodeller för konst och kulturella aktörer. Modeller som är organiska och ekonomiskt hållbara utan att kompromissa med den konstnärliga integriteten, uppdragen och värderingar.

Se vilka vi är!